5 Zamień Procenty Na Ułamki Zwykłe Skróć Jeśli To Możliwe References

Posted on

5 Zamień Procenty Na Ułamki Zwykłe Skróć Jeśli To Możliwe References. 10% = 20% = 80% = 70% = 25% = 40% =. Skróć, jeśli jest to możliwe.

Zamień procenty na ułamki zwykłe i skróć jeśli to Brainly.pl from brainly.pl

Później oczywiście można taki ułamek skrócić, lub. A)25% b)62% c)16% d)38% e)2% f)340% g)0,004% zadanie 2. 20% = 20/100 = 1/5 60% = 70%= 25%= 5%= 75%=

90% = 60 % = More Questions From This User See All

Nie mozna sie polaczyc z baza Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskala wszystkie wskazane w nim. Zamień procenty na ułamki zwykłe.

A) Zamień Procenty Na Ułamki Zwykłe I Skróć Je 25% 50% 75% 90% B) Zamień Procenty Na Ułamki Dziesiętne I Skróć Je.

10% 500% 800% 100% marciinn. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ zamień procenty na ułamki zwykłe i skróć jeśli to możliwe. 10% = 20% = 80% = 70% = 25% = 40% =.

Zamień Procenty Na Ułamki Zwykłe.

Zamień procenty na ułamki zwykłe i skróć jeśli to możliwe. Zamień procenty na ułamki zwykłe i skróć, jeśli to możliwe: Skróć, jeśli jest to możliwe.

Zamien Procenty Na Ulamki Zwykle I Skroc Je.

60 %= b) 25% = 30% =. Podane ułamki dziesietne zamień na ułamki zwykłe i skróć je jeśli można. Zamień procenty na ułamki zwykłe i skróć je, jeśli to możliwe.

Trojkatabc W Ktorym Ab=18,Ac=15 Bc=12 Dwusieczna Kata Acb Przecina Bok Ab W Punkcie.

Korzystasz z khan academy w języku polskim? Zamień procenty na ułamki dziesiętne: Zamień procenty na ułamki i skróć je.

Gravatar Image
I likes playing games and writing novels

Leave a Reply

Your email address will not be published.